top of page

Vader, in gevangenschap

Richten wij ons gebed tot U

Omring ons immer door Uw liefde

Geef dat wij dagelijks laten zien

Dat zij die op U vertrouwen

Meer dan overwinnaars zijn

 

Geef ons geduld om te verduren

Houdt onze harten zuiver en klaar

Geef ons moed, barmhartigheid

Meer geloof en nederigheid

Bereidheid om naar Uw wil te leven

Of wij nu vrij of gevangen zijn

 

Voor onze natie bidden wij

Wees Gij haar steun in deze tijd

Vergeef haar trots en egoïsme

Leer haar naar Uw gebod te leven

Moge een ieder door Uw genade ervaren

dat ware grootheid van U komt

 

Voor onze dierbaren bidden wij

Wees Gij dag en nacht hun hoeder

Vrijwaar hen van elk gevaar

Houdt alle bezorgdheid verre

Dat zij ons aan Uw zorg toevertrouwen

Weten dat Gij onze smarten deelt

 

Moge de dag der vrijheid dagen

Vrede en recht opnieuw ontstaan

Geef dat volkeren die U beminnen

Over heel de wereld broeders zijn

Door tijden gelouterd, opnieuw geboren

Uw koninkrijk zien komen op aarde

Lied van de gevangenen

 

Componist - Tekstschrijver : Margaret Dryburgh

bottom of page