top of page

De Britse Norah Chambers was studente aan de Royal Academy of Music in Londen waar zij 3 jaar viool, piano en zang studeerde. In de dertiger jaren was zij werkzaam in Singapore. Norah was de bedenkster van de stemmenorkest muziek in een Japans vrouwenkamp waar zij geinterneerd was. Samen met Margaret Dryburgh bewerkte zij klassieke werken voor vierstemmig vrouwenkoor. Norah werd de vaste dirigente van het stemmenorkest. Zij repeteerde met de vrouwen elke avond in het geheim. In het kamp werden diverse concerten gegeven onder haar leiding.

Na de oorlog vestigde zij zich op het Kanaaleiland Jersey.

 

Eind jaren tachtig heeft zij contact gehad met Dirk-Jan Warnaar, de dirigent van het allereerste Nederlandse stemmenorkest (Bodegraven). Hij sprak met haar de muziek door en Norah becommentarieerde de cassettebandjes van de zangrepetities. Norah Chambers overleed in juni 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page